Taking too long? Close loading screen.
Selecteer een pagina

Meld je aan!

De Spirituele Retraite is een driedaagse retraite in het gezelschap van Shaykh Hassan Mohi-ud-Din al-Qadri.

Help Kashmir!

Pakistan is getroffen door een aardbeving, waarbij er met name in de noordelijke regio’s de meeste doden en gewonden zijn gevallen. De materiele en immateriele schade is groot.
Minhaj Welfare Foundation is aanwezig in de regio om hulp te verlenen voor opvang van mensen en als uitgiftepunten van water, voedsel, en medicijnen.
Help mee en doneer!